Sagt och skrivet om Karlfeldt

Jungfrun man ungkarl frisk ren dansk

Föredrag av Christer Åsberg vid Karlfeldtsamfundets vintermöte, Nybrokajen 11, Stockholm 2 februari Det enda märkvärdiga med det här föredraget är att det inte har hållits förut. Ja, tänker ni efter dyker det säkert upp några karlfeldtdikter ur minnet som har med det temat att göra. I själva verket finns det i alla hans diktsamlingar åtskilliga dikter som handlar om och som kommenterar ungdomen. Ungdom var också ett tema i flera av Karlfeldts tal genom åren. Det är alltså en lockande uppgift att försöka urskilja Karlfeldts syn på ungdomen och begreppet ungdom genom åren, att se hur bedömningarna skiftat och knyta dem till händelser i hans livssituation och hans omvärld. När Karlfeldt är ett par och tjugo framställer han ungdomen som något kraftlöst och oskuldsfullt, svagt och anemiskt, ett förrädiskt skenvärde, en falsk illusion, som det gäller att genomskåda och växa bort ifrån: Nog älskar jag rosor på liljehy, när de brinna i ungdomsglöd och händer med blånande ådror i hud så mjölkvit och sammetsblöd. Men mera jag älskar den bruna färg på bondflickans bruna kind och styrkan hos händer, som mörknat i sol och rodnat i köld och vind. De kinderna tåla väl mer än ett af lifvets knytnäfveslag, de händerna vekna väl ej så lätt, då det tarfvas ett kraftigt tag Förkärlek, som dikten heter, publicerades i Svenska familje-journalen Svea och finns omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning,

En essä om Verner von Heidenstam och det moderna

Skip Next Berättande dikter på svenska bruten Christian Lanciai Ur Vraket bortom horisonten Upptäckt Blott den vandrar i mörkret som inte vet vad kärleken är. Förtappad och förlorad är den såsom inte känner kärlekens begär. Han vandrar i hopplöshetens mörker, hans liv är ett helvete utan ände och utan ljus tills han äntligen åter förnimmer den himmelska kärlekens gudomliga rus. Odla är det att vara kär. Odla är det att åter vara kärleken när efter evig vandring i helvetets nattsvarta världsliga sfär. Jag vet, ty jag har sett allt vad såsom hopplöst och meningslöst är. Kvar fnns för mig blott att upptäcka vad kärleken egentligen är.

Jungfrun man ungkarl frisk ren anime

Karlfeldt och ungdomen

Ahlander, Dag Sebastian, Sverige vid avgrunden — Historiska media Efter sin Mannerheimbiografi kommer förre diplomaten Ahlander nu med ett ny bok. Titeln är talande.

Sammanfattning

PL new file mode index Skipping to next block. Do 'Build Build' instead. PL is a script. PL script. Cache is now no longer a global variable. Each licensee is addressed as you.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here