Vad väntar flyktingar som får uppehållstillstånd i Grekland?

För en ensamstående man i liefde

Postat den 28 januari, av Annetter Öde hus utan el och vatten i norra Patissia, Aten. Här har hemlösa flyktingar och migranter från framför allt Sudan bott i många år, de flyttar in för några månader eller år, flyttar ut, andra flyttar in, några kommer tillbaka igen. Huset är bebott men man skulle inte tro det. Stor park i Aten där hemlösa sover om nätterna. Foto författaren. Sedan och med UNHCR:s och många internationella frivilligorganisationers hjälp och pengar från EU har Grekland fått fram ett hyfsat flyktingmottagande om man jämför med tidigare. Då räknar jag inte in situationen på öarna i Egeiska havet — den är en skamfläck för landet och för EU.

EU ska hjälpa Grekland att evakuera asylsökande

Sverige ratificerade års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av avkomma och konventionen infördes i svensk författning samma år. Haagkonventionen syftar till att förebygga olovliga bortföranden och kvarhållanden bruten barn, att effektivisera återförandet till hemviststaten av barn som olovligen bortförts alternativt kvarhållits samt att underlätta ett effektivt utövande av umgängesrätt mellan föräldrar samt barn. I Sverige är Utrikesdepartementet centralmyndighet i Haagkonventionens mening. Det är ett grundläggande princip i varje rättsstat att domstolarna är självständiga i förhållande mot regeringsmakten. Den svenska regeringen får enligt grundlagen inte ha synpunkter på hurdan en domstol dömer i ett privat fall. Lika lite vore det ok om en främmande regering skulle bedriva påtryckningar eller offentligt kritisera ett svenskt domstolsutslag. Motsvarande gäller naturligtvis för grekiska domstolar. En annan sak är att en stat som åsidosätter sina åtaganden enligt konventionen får ansvara för det inför övriga konventionsstater.

Ryska revolutionen - HISTORIA - åk 7-9

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here