Särskilt utsatta grupper

Ensamstående kvinnor i utbildning mechanicsburg

Ensamstående flerbarnsmammor mest ekonomiskt utsatta 13 juni Ensamstående föräldrar med barn är den grupp i samhället som har det tuffast ekonomiskt. För ensamstående kvinnor med två eller fler barn spelar den ekonomiska familjepolitiken en ännu större roll. Enligt socialförsäkringsrapporten Barnhushållens ekonomi är ensamstående föräldrar med barn den familjegrupp som är mest ekonomiskt utsatt i samhället. För ensamstående kvinnor med två eller fler barn spelar den ekonomiska familjepolitiken, alltså åtgärder för att förbättra barnfamiljers förhållanden, en ännu större roll. Andelen har ökat under talet, men utvecklingen har stabiliserats under de senaste tre åren. Vi ser också att andelen barnhushåll med låg ekonomisk standard skulle vara nio procentenheter högre om den ekonomiska familjepolitikens förmåner och ersättningar togs bort, givet allt annat lika, säger Alexandra Wallin, chef för avdelningen Barn och familj på Försäkringskassan. Resultat i korthet: Familjepolitiken bidrar, men i allt mindre grad, till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer Den ekonomiska familjepolitiken utgör störst del av hushållsinkomsten bland ensamstående och familjer med många barn Förekomsten av ekonomisk utsatthet har stabiliserats, men ensamstående flerbarnsföräldrar och utrikesfödda föräldrar är de som oftast är ekonomiskt utsatta Långvarig ekonomisk utsatthet är vanligast bland ensamstående flerbarnsmammor Fler par delar jämställt på föräldrapenningen när föräldrarna har högre utbildning Den ekonomiska familjepolitikens bidrag och förmåner Den ekonomiska familjepolitiken syftar till att göra det möjligt för föräldrarna att kunna kombinera arbetsliv med föräldraskap samt att ge stöd i utsatta situationer. Den innehåller bland annat de behovsprövade bidragen bostadsbidrag, vårdbidrag och underhållsstöd. Även föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning ingår, samt de generella bidragen barnbidrag och adoptionsbidrag.

Meddela fel på sidan

Pub­li­ka­tio­ner Särskilt utsatta grupper I sitt göromål ställs socialsekreteraren inför olika kategorier bruten biståndssökande och för vissa grupper finns särskilda förutsättningar som det är duktig att socialsekreteraren känner till. Socialsekreterare i ekonomiskt bistånd möter olika kategorier bruten biståndssökande och för vissa gäller särskilda förutsättningar som det är bra att socialsekreteraren känner till. Det kan exempelvis vara utrikes födda kvinnor, ensamstående mödrar och föräldralediga. Utrikes födda kvinnor Socialstyrelsens statistik om försörjningshinder från visar att det är större skillnader mellan utomlands och inrikes födda personer än emellan kvinnor och män.

Den ekonomiska familjepolitikens bidrag och förmåner

Skolning Ensamstående föräldrar riskerar bli en naken grupp Fler kvinnor än män stannar hemma med sjuka barn. Under coronapandemin kan detta få allvarliga konsekvenser förut ensamstående föräldrar. Föräldrar ska därför kunna få tillfällig föräldrapenning om regeringen beslutar att stänga skolor eller om smittskyddsläkare ger rådet att stänga skolor lokalt på grund av coronaviruset. Det inneha regeringen beslutat och gäller från samt med 25 april. Många har allaredan mycket små marginaler. Det är ytterligare kvinnor som är ensamstående föräldrar samt en större andel mammor än pappor är fattiga, säger Karin Röbäck dom Souza, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Coronapandemin förhöjer troligen den risken, enligt EIGE. Situationen är bättre i Sverige. Främst utlandsfödda ensamstående mammor.

Hälften nära fattigdomsgränsen

Det visar Försäkringskassans årliga rapport Barnhushållens hushållning Andelen har ökat under talet, skada utvecklingen har stabiliserats under de tre senaste åren. Vi ser också att andelen barnhushåll med låg ekonomisk klass skulle vara nio procentenheter högre försåvitt den ekonomiska familjepolitikens förmåner och ersättningar togs bort, givet allt annat detsamma, säger Alexandra Wallin chef för avdelningen Barn och familj på Försäkringskassan. Inom rapporten framkommer också att jämställdheten inom nyttjandet av föräldraförsäkringen ökar successivt förut varje årskull barn, men att mammor fortfarande nyttjar en större andel bruten framförallt föräldrapenningen de första två åren.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here