Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Dating för att omslag

Barn i fängelse Tolv mil­joner flickor gifts bort som barn varje år För de flesta av oss är det själv­klart att barn inte ska vara gifta och att inga männi­skor ska tvingas in i äkten­skap. Men på många håll i världen lever barn och ung­domar i sociala mil­jöer med helt andra normer och köns­roller. Där kämpar vi för att för­ändra atti­tyder, på­verka lag­stift­ning och se till att flickor­na får gå i skolan. Senast uppdaterad: 25 februari Ruth Dureng andra från vänster blev misshandlad och utsparkad från sitt hem i Monrovia när hon vägrade ett tvångsäktenskap som andra hustru till sin mosters make. Nu studerar hon och vill bli läkare. Att gifta bort barn vid mycket ung ålder är vanligast i södra Asien och i Afrika söder om Sahara.

Sekundär meny

Foto: Malin Hoelstad Kvinnor Under senare år har situationen på många sätt förbättrats, men kvinnor utsätts fortfarande för diskriminering och våld i hög utsträckning. Läget för kvinnor förbättras långsamt i Afghanistan. Det internationella samfundet, den afghanska regeringen och civilsamhällesorganisationer har tillsammans drivit gällande för en positiv förändring. Men värderingar förändras långsamt och många lagstadgade rättigheter finns i princip bara på papperet. Afghanistan har också, som ett av erhålla länder i regionen, antagit en åtgärdsplan för FN:s resolution om att avstyra våld mot kvinnor. Trots viktiga avancemang så utsätts kvinnor och flickor dagligen för diskriminering, våld, trakasserier, tvångsgifte samt barnäktenskap.

Bli Världsförälder

Ett organisation som har kommit långt inom sitt attitydförändrande arbete är Shanazi Hjältar i Linköping. Förutom nära samverkan tillsammans polis och socialtjänst fungerar deras hjältar både som ambassadörer och faddrar inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Det är högre siffra än de senaste årens snitt på 14 mördade kvinnor per år. Siffrorna för är inte fastställda ännu, men ingenting tyder på att siffrorna har minskat, detta är oacceptabelt. För att uppmärksamma detta bjöd eftersom Jämställdhetsmyndigheten och Unizon i början bruten december in till en kunskapshöjande möte om mäns dödliga våld mot kvinns.

Nyheter – Jämställdhetsmyndigheten

Det specifika datumet valdes för att hylla systrarna Mirabal från Dominikanska republiken. Dom lönnmördades och blev folkhjältar för sitt okuvliga motstånd mot landets forne diktator, sexualförbrytaren och massmördaren Rafael Trujillo. FN och flera andra aktörer försökte affektera diktatorn att skona systrarna, som bred upprepade tillfällen fängslades och torterades.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here