Jämställdhet

Möt kvinnorna Sverige blygsam toby

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en uppföljningsmekanism för resolution enligt mönster från CEDAW-konventionen upprättas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att initiera ett ökat samarbete mellan regeringar, FN-systemet och det civila samhället för en ökad global jämlikhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kvinnors utsatta situation i krig kräver ökad uppmärksamhet av FN och andra internationella organ samt att kvinnor på flykt skall få särskilt skydd mot sexuella övergrepp och våld i flyktinglägren. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för en global ökning av antalet deltagande kvinnor på högsta politiska nivå. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för en minskad klyfta mellan kvinnors och mäns tillgång till mark, krediter och produktionsmedel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör öka trycket på utvecklingsländerna att höja andelen kvinnors deltagande i beslutande församlingar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att särskilt uppmärksamma invandrarkvinnors utsatthet för våld och hedersmord inom den svenska integrationspolitiken.

Prenumerera på pressmeddelanden

Erbjudande till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta offerera valfrihet i välfärden, vilket ger folk rätt att själva välja vård, akademi och omsorg samt innebär ökade potential för fler kvinnor att starta affärsverksamhet och välja mellan fler arbetsgivare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin avseende vad som anförs i motionen försåvitt att kriterierna för de generella företagsstöden bör ses över av regeringen förut att främja såväl kvinnors som mäns företagande på lika villkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kvinnor som utsatts för våld inom nära relationer ska säkerställas en fungerande utslussning efter att ha befunnit sig i skyddat boende eller liknande aktivitet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mansjourer, skyddade boenden och dylik verksamheter för män som utsatts förut våld i nära relationer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vårdgivare bör skapa rutiner för att vid vårdmöten ställa frågor om våld till både kvinnor och män förut att tidigt upptäcka våldsutsatthet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rättsväsendet och psykiatrin bör använda evidensbaserade och välbeprövade riskbedömningsinstrument för att avgöra risken för framtida våld i nära relationer. Riksdagen tillkännager för regeringen såsom sin mening vad som anförs inom motionen om att rutinerna vid risk- och hotanalyser som görs hos polisen vid anmälan om våld i nära relationer, följt av handlingsplaner och handledning, ska ses över.

Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson : C

Mejl Öka textstorlek Programmerare, ingenjörer, ekonomer, spelutvecklare och entreprenörer. Techsektorn är fortfarande tröstlöst mansdominerad. Andelen kvinnor som jobbar inom branschen står och stampar kring 30 procent. Och över 90 procent bruten de svenska riskkapitalbolagens techinvesteringar görs inom bolag med manliga grundare, enligt ett genomgång som Di Digital gjorde inom höstas. Läs även: Nio av tio riskkapitalinvesteringar går till en man Ett liten ljuspunkt är att andelen kvinnliga chefer i sektorn ökat från 25 till 28 procent de senaste tio åren.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here