Uppemot 90% av män och kvinnor hyser fördomar mot kvinnor

Man möter kvinna kön är recept

Det är också olagligt att planera, förbereda eller be någon annan att utföra en omskärelse. Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla till socialtjänsten om du känner till eller misstänker att någon riskerar att bli utsatt för omskärelse. Olika slags omskärelse Förstora bilden Modeller som visar olika slags könsstympningar. Övre raden: Ett underliv som inte är omskuret. Nedre raden: 1: Klitoridektomi, 2: Excision. Ett kvinnligt underliv kan vara omskuret på många olika sätt.

När och var ska jag söka vård?

Gå till sidans innehåll Gå till sidans innehåll Regler om diskriminering i platsannonser Här beskrivs kortfattat och med föredöme vad som är viktigt att beröra till om diskrimineringslagen när man formulerar och publicerar annonser om lediga platser. Vad är diskrimineringslagen? Lagen ger beskydd mot särbehandling p. Om diskriminering p. Med indirekt diskriminering avses att det ställs krav för anställningar som tittar könsneutrala ut men som i praktiken missgynnar ettdera könet. Det kan t. Exempel- indirekt diskriminering Krav på reservofficersutbildning för ett arbete som personalchef är ett exempel på indirekt diskriminering. Alltemellanåt kan krav i samband med rekryteringen se ut att vara neutralt skada i praktiken missgynna personer som hör till någon av de tre ovannämnd grupperna. Saklighetskravet Det behöver inte existens en ond avsikt eller ett avsiktligt syfte för att det ska befinna diskriminering av den som har speciell etnisk tillhörighet eller tillhör någon annan av lagen skyddad grupp.

Regional närvaro

Högskolans arbete för lika rättigheter och potential Hur kan diskriminering som har anknytning med kön se ut? Könsdiskriminering kan drabba både kvinnor och män. Kön är troligen den diskrimineringsgrund som inneha undersökts mest i Sverige. Även rättigheter mellan kvinnor och män är en relativt beforskat område. Trots det finns det fortfarande kunskapsluckor när det innefatta könsdiskriminering, hur vanligt det är samt eller hur det tar sig inom uttryck. Exempelvis finns begränsad kunskap försåvitt hur kön samspelar med andra diskrimineringsgrunder och hur tillgång till rättigheter kan skilja sig åt mellan olika grupper av kvinnor och män. Det finns också få undersökningar som tar aktsamhet till personer som inte ser sig som vare sig kvinna eller hane.

Samhället är inte jämställt

Unga pratar trans och kön Unga snackar trans och kön Adrian, Alexandra, Anton och Benjamin är transpersoner. De anser att det är viktigt med duktig stöd och förebilder, särskilt när dom möter personer som inte förstår hurdan de har det. De säger att samhället håller på att bli förbättring för transpersoner, men det händer att de blir dåligt behandlade eller tillåts alldeles för privata frågor. Inte blott en transperson utan flera, eftersom det finns många olika erfarenheter. Jag samt andra transpersoner behandlas ofta illa dessutom om de som inte själva är transpersoner kan ha svårt att markera det, säger Adrian. Personer som ej är transpersoner kallas cispersoner.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here