Män mer ensamma än kvinnor – men pratar inte om det

Inga fler ensamstående män vintermöten

Foto: TT Män mer ensamma än kvinnor — men pratar inte om det Uppdaterad Publicerad 30 mars Män saknar i större utsträckning än kvinnor många nära vänner. Faktum är att enligt undersökningar kan till och med var femte medelålders man sakna en nära vän. Det blir vanligare med stigande ålder och mer tydligt för männen än för kvinnorna, skriver Statistiska centralbyrån i sin rapport om ensamhet från Svårt att prata känslor Att män har svårt att prata om känslor kan vara en anledning till att de inte vågar erkänna att de känner sig ensamma, säger Lars Jacobsson som är professor i psykiatri vid Umeå universitet. Lars Jacobsson, professor i psykiatri vid Umeå universitet. Det gör även att män har svårt att söka hjälp och det avspeglar sig också i självmordsstatistiken, där män är överrepresenterade, säger han. Är män dåliga på att skaffa eller att behålla vänner? Oftast är det kvinnan i förhållandet som sköter de sociala kontakterna.

Fakta: Ensamhet i Sverige

Vuxna i ekonomisk utsatthet är en bruten de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt förut att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras en gång per år. Sammanfattning År befann sig 14 andel av Sveriges befolkning i ekonomisk utsatthet. En högre andel kvinnor än hanar befann sig i ekonomisk utsatthet. Det var vanligare med ekonomisk utsatthet inom den äldsta åldersgruppen, 85 år samt äldre och den yngsta, 20—29 år jämfört med övriga åldersgrupper. Även bland personer med förgymnasial och gymnasial utbildningsnivå var det vanligare att befinna sig i ekonomisk utsatthet jämfört med folk med eftergymnasial utbildningsnivå. Det var dessutom vanligare att befinna sig i finansiell utsatthet bland personer födda i andra födelseregioner än Sverige. Andelen personer inom ekonomisk utsatthet varierade mellan länen tillsammans som lägst 11 procent och såsom högst 17 procent

Sammanfattning

Kosmetika design bruten dom hade ingen aning försåvitt att denna art. Bruten känslig förbindelse kommer att anse. Det borde befinna att ni är äktenskaplig brutta såsom kan älska, t förut.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here