IRM listar SD

Hur man träffar rumsmöte

Vad vill Här ska finnas plats att laga 35 tågset. Sidorna 20—21 Ditt fack- förbund har bytt namn Läs vad det heter nu — och om allt annat som hände på kongressen. Sidorna 8—13 App-extra Här är tekniken som ska göra ditt arbete lättare. Sidorna 22—23 Målarnas facktidning har ny sajt! Vi finns fortfarande på malarnasfacktidning.

Jobben försvinner

Önskar livet ur Mona Sahlin. Anders Dahlberg, SD-politiker. En revolution helt enkelt, därborta vi tar avstånd ifrån och vill ha bort det mångkulturella samhället. Tommy Jonsson, SD-politiker Ystad. Skriver våldsbejakande försåvitt muslimer.

Skönlitteratur

Armé dokumenterar hon sitt arbete med överlevare från förintelsen och deras barn. Fried visar genom fallbeskrivningar på vikten bruten att bearbeta traumatiska minnen för att kunna leva vidare. Att föra fortsättningsvis kunskap om förintelsen ser hon såsom sin plikt. Bland annat för att värna demokratin och för att dom döda inte ska falla i glömska. Från träl till proletär : nitton artiklar om svensk historia 4 vol. Boken behandlar ett tidsavsnitt från istid till rösträttskampen vid detta sekels begynnelse. Bland rubrikerna: Digerdöden, Dackeupproret, Sundsvallsstrejken

Angered dejt

Försåvitt flöden och hur de revolutionerar vårt tänkande Ett paradigm, eller en tankemodell, skall inte bedömas utifrån hur nära sanningen den eventuellt befinner sig samt då lämnar vi barmhärtigt nog frågan om huruvida det finns någon axiom överhuvudtaget. Det skall heller inte bedömas utifrån hur väl underbyggt det är, hur vackert det är eller hurdan logiskt oantastligt resonemanget är. Nej, den enda vettiga bedömningsgrunden är hur grandiost förklaringsvärde det har i den belägenhet vi befinner oss. Alltså är tanken på jorden som en platt cd bättre om vi skall bygga en hus, jorden som en boll är bättre om vi skall segla mot Australien och jorden som vibrerande strängar är bättre om vi skall belysa gravitation. Med denna enkla och avväpnande föreställning är det av och mot obegripligt att diskussioner om olika tankesystem, olika föreställningar, kan vara så fantastiskt provocerande. Slaget om Darwin och evolutionsteorin är på intet sätt över. Acceptera, alltså de flesta av oss antaga väl i och för sig gällande evolution. Vi tycker nog att det finns större förklaringsvärde i att arter utvecklas än i att de är oföränderliga. Pudlar, mjölkkor, vetemjöl och rhododendron tycks vara utmärkta och handfasta belägg för att biologiska arter faktiskt beskrivs bättre som en resa än såsom en plats.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here