Rig Kettil Runske

Förtrogenhet med männa i Falkenberg gårds

Dags för handling! Nordiskt Forum ansvarar inte för innehållet av programpunkterna som arrangeras av externa arrangörer. Nordiskt Forum reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Uploaded by

Anmäld av lanelsantikvarien fil. Anmäld av förste intendenten fil. A nmäld av intendenten fil. Anmäld av amanuensen fi l.

RIG ÅRGÅNG lts HÄFTE 1

See what's new with book lending at the Internet Archive. Internet Archive logo A line drawing of the Nätet Archive headquarters building façade. Search icon An illustration of a magnifying isglass. User icon An illustration of a person's head and chest. Sign up Log in. Web icon An avbildning of a computer application window Wayback Machine Texts icon An illustration of an open book.

Ordförande har ordet

Inom utvärderingen från årets SFOG-vecka fick Denis Mukweges plenarföreläsning Våldtäkt som vapen inom krig den överlägset högsta poängen, 9,48 av Efter Mukweges föreläsning kom årsmötet. Berörda och upprörda uttryckte auditoriet att SFOG måste agera. Margit Endler, uttydare par excellence till Mukwege, lyckades därefter tillsammans med Charlotta Grunewald och Lotti Helström publicera en mycket välskriven namnupprop på DNdebatt Stoppa den sexuella tortyren i Kongo. I faksimil finns genast artikeln i detta medlemsblad. Artikeln fick ett gensvar utan dess like, den låg på topp som den mest lästa webbartikeln i flera dagar. Gällande Margits initiativ startar nu SFOG en särskilt webbupprop, en budkavle bland världens läkare, sjuksköterskor och barnmorskor.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here