Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter : SRHR i Sverige 2017

Ensamstående kvinna vid 37 ha guildford

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för nationell samordning och kunskapsuppbyggnad inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR i Sverige. Vi ansvarar även för att följa utvecklingen på området. Sommaren fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Denna publikation innehåller resultaten från undersökningen och syftet med rapporten är att öka kunskapen och därigenom skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Denna publikation innehåller uppdaterad kunskap om sexuella trakasserier och våld, sexlivet, sex, relationer och egenmakt, sexualitet och digitala arenor, sex mot ersättning, pornografianvändning och sexuell hälsa, reproduktiv hälsa samt sex- och samlevnadsundervisning. Rapporten vänder sig till personer som på något sätt arbetar med SRHR och till en intresserad allmänhet. Ansvarig projektledare har varit Charlotte Deogan och ansvarig enhetschef har varit Louise Mannheimer på enheten för sexuell hälsa och hivprevention, avdelningen för smittskydd och hälsoskydd. Sexuella trakasserier, övergrepp och sexuellt våld utgör allvarliga hot mot människors trygghet och hälsa.

Till Herr Statsrådet och Chefen

Rätten att bli förälder — en tolkning av reglerna om assisterad befruktning samt adoption Av jur. Makar, registrerade delägare och sambor, av såväl samma kön som motsatt kön, har tillgång mot assisterad befruktning inom ramen för svensk sjukvård, men inte ensamstående kvinnor. Dessa skillnader har av vissa kritiserats samt lagändringar har föreslagits.

Om publikationen

Inom en stor undersökning av 1 7-åringar säger många ungdomar att de ej är nöjda med skolans sexualundervisning. Dom hade velat ha mer om emotioner, kärlek, kel och smek, mer chans att tala själva och ställa frågor utifrån sin egen erfarenhet. Sexualundervisningen funkar inte om budskapen inte känns angelägna eller berör dem de riktar sig till. Målgruppen - de unga - lämnas att klara sig själv. En exempel på det är de meddelande som vi tryckte extra hårt gällande då HIV uppmärksammades i Sverige inom mitten av talet. Då fick ungdomar höra:.

Innehållet i budskapen

Innehållet i budskapen Vad är effektiva budskap? I en stor undersökning av 1 7-åringar säger många ungdomar att dom inte är nöjda med skolans sexualundervisning. De hade velat ha mer försåvitt känslor, kärlek, kel och smek, mer möjlighet att tala själva och placera frågor utifrån sin egen erfarenhet. Sexualundervisningen fungerar inte om budskapen inte känns angelägna eller berör dem de riktar sig till. Målgruppen - de unga - lämnas att klara sig allena. Ett exempel på det är dom budskap som vi tryckte extra spänt på då HIV uppmärksammades i Sverige i mitten av talet. Då fick ungdomar höra: - Håll dig mot en. Den som du är förälskad i. Det är budskap som kan uppfattas som meningslösa eftersom det är just vad unga människor gör.

Sammanfattning

Förållag till lag om bankrörelse m. Nordisk passfrihet. Betänkande nr 1. Det yngsta fångvårdsklientelet.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here