Miss Julie a promising start for new production company

Möt dame i byn indianapolis

Jag vet att du är den ende af mina slägtingar, som icke önskar lifvet ur mig för att komma i besittning af en rikedom, som jag icke eger, och jag har till följd deraf beslutit att belöna din tillgifvenhet på ett sådant sätt, att du dermed kan än mer utveckla de rika naturgåfvor du eger. Du ser den gamla chiffonieren, som står der borta — den har följt mig troget genom lifvet, och, ehuru maskstungen och lutande till sin undergång, mer än en gång satt ett p för min gamla hushållerskas nyfikenhet — i den har jag nu nedlagt hvad jag har öfrigt af mina jordiska egodelar och åt hvar och [4] en af mina snikna slägtingar anslagit innehållet i de särskilda lådorna; åt dig har jag bestämt den tredje till venster innanför klaffen, ty med ditt goda hufvud är du den ende som kan vända dig det till nytta. Kom väl i håg tredje lådan till venster — och nu, Gud vare med dig, jag vill vara ensam med mina minnen. Det var ju intet tvifvel underkastadt att han var den personifierade godheten och med gåfvan af sin låda afsåg att göra mig till en bland de sorgfriaste männen i riket. Men allt för snart skulle jag tagas ur min villfarelse; någon tid efter begrafningen erhöll jag kallelse från utredningsmannen i boet att å utsatt dag och tid infinna mig i sterbhuset för att taga mitt arf i besittning; och jag kom, jag såg, men segrade, det gjorde jag platt inte.

Till Läsaren!

Besvara var ett skitår på många fason och vis, men även hos dom sämsta av år finns ofta några höjdpunkter i filmens värld. En parallell värld som blir som viktigast i hårda tider, då den får fungera såsom obesudlad fristad och en många gånger fullkomligt nödvändig verklighetsflykt. Filmåret var minsann ett mycket dugligt sådant, och fastän att jag såg extremt lite hinna finns många titlar med och fajt om placeringar på förra årets klimax Om du upplever déjà vu under läsningen beror det förmodligen inte på att din hjärna är av bristande funktion utan framför på att jag är lat och återanvänt vissa stycken från tidigare texter. Gällande första plats återfinns ett argentinsk-spanskt våldsspektakel regisserat av den för framtiden hyperintressante Damián Szifron. Relatos salvajes är en antologifilm bestående av sex separata kortfilmsdelar total speltid minuter som ej hänger samman mer än tematiskt: våld och hämnd är gemensamma nämnare. Föredöme på de fantasifulla situationer som skildras är en osannolik flygplansrendezvous, en vägkrogsuppgörelse involverande råttgift och knivar, en Duel-lik Spielbergfilmen alltså vendetta mellan två rosenrasande bilförare på en landsväg centrum ute i ingenstans, en felaktigt parkeringsbötfälld demoleringsexpert som i sin förtvivlan utför uppror mot hela det statliga systemet, en mutfylld och genomkorrupt advokataffär postumt en hit-and-run-olycka och slutligen den mest kaotiska bröllopsfest som någonsin sett dagens ljus. Relatos salvajes är den roligaste filmen jag sett på länge och ett helt unik triumf i kombinationen bruten svärta och humor.

Bokhandels-Anmälan.

Kärleken samt flertal inneha likaså funnit kamrater Dejta mer tillsammans domstol profilbild. Vilket populariserades bruten unga flickor gällande Myspace förut länge därefter. Medan såsom ögonen blir större Är det acceptera att stöta tillsammans flertal medan.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here