LVU processen från start till mål

Enda flicka i gary

LVU eller SoL — om socialtjänstens skyldighet att utreda vårdbehov för utsatta barn och unga 2. Förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen 3. Omedelbart omhändertagande 4. Tidsfrister och dess konsekvenser 5.

Kopiera till

Fulltext: Justitieombudsmannen, Skriv ut. Beslutsdatum: Diarienummer: , Justitieombudsmannen Kerstin André Anmälan kontra Kommunstyrelsen i Härryda kommun angående handläggningen av ett ärende enligt lagen tillsammans särskilda bestämmelser om vård av unga LVU ; fråga om delegation bruten beslutanderätt m. Föräldrarna har gemensamt vårdnaden om [flickan]. I början av december kontaktade en kurator vid [flickans] akademi socialtjänsten i Härryda kommun för att göra en anmälan om oro förut [flickans] förhållanden med anledning av somliga uppgifter som [flickan] hade lämnat mot personal i skolan. Socialtjänsten inledde ett utredning den 14 december Ett polisanmälan rörande det som hade kommit fram vid socialtjänstens kontakter med plugget gjordes den 18 december

Enda flicka i 36 goda döva

LVU processen från start till mål

Skriv ut Justitieombudsmannen, Beslutsdatum: Diarienummer:Justitieombudsmannen Kerstin André Anmälan mot Kommunstyrelsen i Härryda kommun angående handläggningen av ett ärende enligt lagen med särskilda bestämmelser om behandling av unga LVU ; fråga försåvitt delegation av beslutanderätt m. Föräldrarna inneha gemensamt vårdnaden om [flickan]. I begynnelse av december kontaktade en kurator bred [flickans] skola socialtjänsten i Härryda kommun för att göra en anmälan försåvitt oro för [flickans] förhållanden med motiv av vissa uppgifter som [flickan] hade lämnat till personal i skolan. Socialtjänsten inledde en utredning den 14 december

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here