Kollegialt lärande – Resan mot framtidens skola

Dating i en grupp buddhism

Nedan kan du läsa om hennes vistelse. Det hela anordnades av Erasmus nationella organisation i Baden-Würtemberg, Tyskland. Under dessa dagar fick jag möjlighet att nätverka med lärare från hela Europa. Det var spännande och intressant att diskutera likheter och skillnader i hur vår undervisningsvardag ter sig. I många skolor är det exempelvis mycket ovanligt att eleverna har tillgång till egna datorer, möjligen finns datasalar att tillgå.

Sign on to:

Plugget har gått från att vara regelstryd till att bli målstyrd, vilket lägger större ansvar på eleven. Styrdokumenten framhåller att eleverna ska utveckal förmåga att leva och samverka med andra. Medan ska individen få möjlighet att hitta sin unika egenart och undervisningen skall anpassas efter dess förutsättningar och behov. Moderna pedagogiska teorier framhåller att inlärning sker i samspel, därför ska plugget vara en trygg miljö där eleven får möjlighet att uttrycka sig. Anledning - Vi söker en djupare begriplighet för hur man som lärare kan ge stöd till den enskilda elevens utvecklingsprocess, vad som utmärker den, därtill vilka kompetenser och vilken kunskap detta kan tänkas förutsätta för att bidra ett bra stöd.

This item appears in the following Collection: s

Ett fallstudie av en särskild undervisningsgrupp gällande gymnasiet - ett särskiljande inkluderingsperspektiv. Speciallärarprogrammet, språk, - skriv, och läsutveckling. Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande samt samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Studien kan ge en inblick i skolans olika aktörers upplevelser bruten att organisera det särskilda stödet.

Dating i en palm

Inläggsnavigering

Syftet med den aktuella studien är att belysa vad en grupp gymnasielärare respektive representanter från Lärarnas Riksförbund lägger inom begreppet yrkesstatus och ta reda gällande vilka faktorer de anser påverka yrkesstatusen. Vidare är syftet att ställa resultaten mot relevant forskning på området samt ge förslag på hur diskussionen försåvitt lärares yrkesstatus kan sättas in inom ett större perspektiv kopplat till skolutveckling. Undersökningen bygger på en textanalys bruten debattartiklar från Lärarnas Riksförbunds hemsida samt en enkät som gymnasielärare svarat gällande.

Detailed record

Gällande BF så har vi detta läsår tre skuggningstillfälle som man kan avanmäla sig till. Skuggningen varar en förmiddag och ni som deltar får bl. Denna gång deltog en del av våra treor i BF17 för att hjälpa mot med att informera skuggarna —  grandiost tack till er! Vill du bevaka på BF? Begränsat antal platser Mattelärare Nina informerar om gymnasiematten tillsammans tillsammans treorna Edit och Melinda. Engelsklärarna Casper och Victor tillsammans med trean Edit. BF17 delar med sig av hurså de valde Barn- och Fritidsprogrammet förut snart tre år sedan.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here